نهادگرایی نورث و چشم انداز ترکیب رویکردهای نظری
75 بازدید
محل نشر: راهبرد توسعه » زمستان 1385 - شماره 8 (36 صفحه - از 301 تا 336)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی